02:39 19/08/2022

Trận địa pháo chống Mỹ bên vịnh Bái Tử Long

11:37 27/04/2018

Tại đây, các tự vệ của ngành than đã kiên cường chiến đấu, bắn hạ máy bay phản lực của Mỹ, ngăn chặn có hiệu quả các đợt không kích...

Trận địa pháo chống Mỹ bên vịnh Bái Tử Long - 1

Thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) ngày nay vẫn lưu giữ một di tích lịch sử đặc biệt của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đó là trận địa pháo cao xạ 37 ly của tự vệ Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông.

Trận địa pháo chống Mỹ bên vịnh Bái Tử Long - 2

Trận địa được xây dựng trên một quả đồi có vị trí chiến lược bên bờ vịnh Bái Tử Long.

Trận địa pháo chống Mỹ bên vịnh Bái Tử Long - 3

Từ đỉnh đồi có thể bao quát toàn bộ khu vực cảng than Cửa Ông cùng các công trình của Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông.

Trận địa pháo chống Mỹ bên vịnh Bái Tử Long - 4

Trận địa gồm nhiều khoang đặt bệ pháo của các khẩu đội.

Trận địa pháo chống Mỹ bên vịnh Bái Tử Long - 5

Các khẩu đội được liên kết với nhau bằng hệ thống giao thông hào.

Trận địa pháo chống Mỹ bên vịnh Bái Tử Long - 6

Trong giai đoạn leo thang chiến tranh phá hoại miến Bắc, Xí nghiệp Tuyển than Cửa Ông là một trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ vì tầm quan trọng đối với nền công nghiệp miền Bắc.

Trận địa pháo chống Mỹ bên vịnh Bái Tử Long - 7

Các tự vệ của ngành than đã kiên cường chiến đấu, bắn hạ máy bay phản lực của Mỹ, ngăn chặn có hiệu quả các đợt không kích, làm giảm thiểu các thiệt hại do kẻ thù gây ra.

Trận địa pháo chống Mỹ bên vịnh Bái Tử Long - 8

Trận địa chính là minh chứng cho sự tiếp nối truyền thống yêu nước một cách liên tục theo chiều dài lịch sử của vùng đất mỏ qua nhiều năm tháng…

Theo Kienthuc

Điểm đến

Phong cách

Ảnh-Video

Cộng đồng

Check in

Tình yêu - Đôi lứa