23:52 11/07/2020

10 quy tắc ứng xử trên máy bay dành cho du khách

13:55 12/04/2016

Trừ khi đủ điều kiện để được bay ở khoang hạng nhất, nếu không du lịch máy bay có thể là trải nghiệm căng thẳng và mệt mỏi. Tuy nhiên, chúng tôi có một vài nguyên tắc ứng xử cơ bản có thể mang đến sự thoải mái trong hành trình của bạn.

10 quy tắc ứng xử trên máy bay dành cho du khách - 1

Phương Nga/BusinessInsider

Điểm đến

Phong cách

Ảnh-Video

Cộng đồng

Check in

Tình yêu - Đôi lứa